Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
22 Октомври 2009 Становище относно: изменения и допълнения на Закона за публичното радиоразпръскване.

Допълнителни документи
Stanovishte ZPR 21.10.2009 posl var.pdf