Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-72 от 19 април 2016 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-71 от 12 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Оберон Радио Макс” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-70 от 5 април 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност за град Казанлък, честота 102.0MHz.
Решение № РД-05-69 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрациите на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-68 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрацията на “ЕМ.ДЖИ.И.З.” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-67 от 5 април 2016 г. за избор на изпълняващ длъжността председател на СЕМ.
Решение № РД-05-66 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 107.4 MHz. 
Решение № РД-05-65 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-64 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 97.2 MHz,
Решение № РД-05-63 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-62 от 31 март 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-61 от 31 март 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Елена.
Решение № РД-05-60 от 31 март 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на "България Он Ер" ООД за гр. Кюстендил и гр. Плевен.
Решение № РД-05-59 от 31 март 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-58 от 22 март 2016 г. за обявяване на конкурс за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-57 от 15 март 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Българска радиокомпания” ООД.
Решение № РД-05-56 от 15 март 2016 г. за регистрация на “Комодоре БГ” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-55 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Враца.
Решение № РД-05-54 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД  за град Балчик.
Решение № РД-05-53 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за  град Карнобат.