Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „7 ДНИ ТВ“ ЕАД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „АЙ ТИ ВИ 123“ ЕООД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ЖИЯ - 72“ EООД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ТЕЛЕСТАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 11.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „АГЕНЦИЯ НОВА - М“ ЕООД - 11.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ" - 11.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ФЕШЪН ФМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 11.09.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ "КАСАТ - Стоян Кабашки" - 26.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ГЛОБУС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 20.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "Ер Ен - Тиви" ЕООД - 07.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ "КАСАТ - СТОЯН КАБАШКИ" - 07.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ТВ - Електроника" ЕООД - 07.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "СОД - Царевец" ЕООД - 07.03.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ „АВЕ – ИВАН ЯНЧЕВ” - 27.02.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "Стуарт" ЕООД. - 02.02.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "Информационен радио и телевизионен център - Мизия" ООД. - 12.01.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "Астра - Пан" ЕООД - в ликвидация. - 12.01.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "Вариант - 6" АД. - 12.01.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "Фиеста 2005" ООД. - 12.01.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "Николай Николов - Филмова къща Николов ". - 12.01.2012 г.