Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-132 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Инфопрес и ко" ЕООД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-131 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-130 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Вава тур" ЕООД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Пазарджик.
Решение № РД-05-129 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Кракра" АД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Перник.
Обществено обсъждане на проект на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
Решение № РД-05-128 от 19 юли 2016 г. за заличаване на чуждестранната телевизионна програма HBO Comedy от втори раздел на публичния регистър.
Решение № РД-05-127 от 19 юли 2016 г. за заличва регистрацията на “Фанти-Г” ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-126 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на "Ем Стар България" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-125 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Родопи Сат - Плюс” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-124 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Фар РГВ” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-123 от 19 юли 2016 г. за вписване на “Мувистар”  ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-122 от 19 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ населените места в община Троян.
Решение № РД-05-121 от 12 юли 2016 г. за регистрация на "БТВ Медиа груп" ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга извън територията България.
Решение № РД-05-120 от 12 юли 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Исперих.
Уведомителни писмa 17 броя
Решение № РД-05-119 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги извън територията България.
Решение № РД-05-118 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с национален обхват.
Решение № РД-05-117 от 5 юли 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация “Радио Нова Европа” за гр. Казанлък.
Решение № РД-05-116 от 5 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Пловдив.
Решение № РД-05-115 от 28 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Велико Търново.