Позиция на СЕМ

Начало » Новини
15 Септември 2017
Съветът за електронни медии разгледа на свое заседание доклад във връзка с осъществен мониторинг на 14 радио- и телевизионни програми със специализиран музикален профил. В него се съдържат констатации, свързани с провокативно визуално представяне и текстове на песни с неприлични изрази, които биха могли да въздействат негативно върху детската аудитория. Съветът намира, че аудио- и аудио-визуалното съдържание, което е неблагоприятно за детска и тийнейджърска аудитория, следва да бъде разположено в подходящи часови пояси.
Съветът счита, че проблемът с музикалното медийно съдържание е и въпрос на саморегулационни механизми и настоява доставчиците на медийни услуги да бъдат по-отговорни към програмите, които привличат вниманието на младите хора.
По този повод Съветът предвижда организирането на дискусия с участието на български творци, доставчици на медийни услуги, неправителствени организации и представители на институции.