Нормативна уредба


Правилник за основните изисквания и елементи на системата за финансово управление и контрол в Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Pravilnik_SFUK.pdf