Нормативна уредба


Вътрешни правила за организация на работата с предложения, сигнали и жалби в Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Pravila-Jalbi.pdf