Нормативна уредба


Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Pravila-ZDOI.pdf