Нормативна уредба


Вътрешни правила за работа с информацията, представляваща търговска тайна, постъпила в Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Pravila_tayna_izm_2014.pdf