Нормативна уредба


Стратегия за управление на риска и управленска отговорност в Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Opravlenie_na_riska.pdf