Нормативна уредба


Правилник за условията и реда за регистриране от Съвета за електронни медии на радио- и телевизионни оператори

Допълнителни документи
Изтегли файла
Изтегли файла