Нормативна уредба


Етичен кодекс за поведение на служителите в администрацията на Съвета за електронни медии

Допълнителни документи
Etichen_Kodeks.pdf