Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Атака ЕИК 131458114
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Врабча № 1
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Врабча № 1
Органи на управление Председател - Волен Николов Сидеров
Централен сбор - Волен Николов Сидеров, Димитър Кинов Стоянов, Десислав Славов Чуколов, Илиян Василев Илиев, Деница Стоилова Гаджева, Станислав Тодоров Стоилов, Павел Димитров Шопов
Контролен сбор - Петър Иванов Хлебаров, Таня Илиева АлександроваАЛФА ТВ АЛФА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-образователен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.09.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-075-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт https://www.ataka.tv/
Streaming  ONLINE
АЛФА ТВ АЛФА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-образователен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-002-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт https://www.ataka.tv/
Streaming  ONLINE