Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


ЕТ Николай Николов - Филмова Къща Николов ЕИК 125575383
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище, пл. Стоян Мавродиев, п. к. 86, читалище Напредък
Адрес за кореспонденция гр. Шумен, ул. Петра № 1
Органи на управление Представляващ - Николай Кирилов Николов 


6 TV/ 6 ТВ 6 TV/ 6 ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Регионален
градовете Варна, Добрич, Силистра, Русе, Търговище, Попово, Разград, Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово.

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 18.11.2008 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-034-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.6tv.bg/