ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Линейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

Вестител БГ АД

ЕИК:131128134
Държава:България
Телефон:02 428 11 08
E-mail:anita_georgieva@vestitel.bg
Адрес на управление: Област София, гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" № 5
Адрес за кореспонденция: Област София, гр. София 1504, бул. "Евлоги Георгиев" № 169, ет.3
Органи на управление:Съвет на директорите: "Ди Ди Мениджмънт" АД , Явор Маноилов, Божидар Игнатов, Илиян Илиев, "Ресалога Лимитид".
Изпълнителен директор: Божидар Игнатов.
Съдружници / Акционери:ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 128044092


Няма намерени резултати