ПРЕДПРИЯТИЯ

Айрмед - 2008 ЕООД - Недействаща ЕИК 200320408
Държава България
Адрес на управление Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Телефон 0878 387721
Лице за контакт Фатима Реджеб Еюпова
Органи на управление Управител - Фатима Реджеб Еюпова.
Едноличен собственик на капитала   Фатима Реджеб Еюпова.
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 27.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Кръстава