СЕМ

Бетина Жотева - председател


Начало » СЕМ » Структура » Членове » Бетина Жотева - председател

Професионално развитие
ноември 2014 г. - май 2016 г. - говорител на МВнР
август - ноември 2014 г. - съветник по медийната политика, връзките с обществеността и междуправителствените връзки в икономическия сектор в кабинета на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство в състава на служебното правителство.
март - юли 2013 г. - директор на дирекция „Връзки с обществеността, комуникация и протокол” в Министерството на икономиката и енергетиката.
октомври 2010 г. - март 2013 г. - директор на Дирекция „Връзки с обществеността, комуникация и протокол” в Министерството на финансите. Отговаря за организиране, провеждане и контролиране на информационната политика на МФ и на заместник министър-председателя и министър на финансите.
юли 2007 г. - октомври 2010 г. - Първи секретар по въпросите на връзките с медиите и комуникационните стратегии в Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, Брюксел.
2005 г. - 2007 г - консултант и анализатор, НАТО /РЮ SHAPE/.Отговаря за изготвянето на детайлен анализ на медиите в източноевропейските страни и бившите съветски републики. Препоръки към медийната политика на РЮ SHAPE в тези региони. Участва в определяне на медийните цели на НАТО за срещата на върха в Рига. Подготвя анализи на политическите процеси в Източна Европа и Русия, както и анализи на медийните репортажи за политиката на НАТО и ISAF в Афганистан. Работи по генералните послания към хората в Афганистан по отношение действията на НАТО там. Участва в информационната дейност на ISAF, с чуждестранни и местни журналисти и НПО, в районите на действията му в Афганистан.
2000 г. - 2005 г. - кореспондент на в-к „Труд”.
1990 г. - 1998 г. - водещ новини и редактор на Международните новини на Българската национална телевизия. Подготвя и представя централните и вечерните новини на БНТ. Координира работата и входящата информация на редакторите и кореспондентите на новинарските емисии. Специален кореспондент в Белград от 1995 до 1997 г., Персийския залив, Европа.
Образование
Държавен университет - Будапеща, Унгария, бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по философия и философски науки ’
Говори английски, френски и руски език, ползва - унгарски и испански.