Конференция на балканските регулатори

Начало » СЕМ » Конференция на балканските регулатори

СЪВМЕСТНО КОМЮНИКЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕДИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН
СОФИЯ, 23-25 НОЕМВРИ 2022 Г.

По покана на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 23 до 25 ноември в София се проведе първата Международна конференция на медийните регулатори на страните от Балканския регион. Във форума взеха участие представители от АЛБАНИЯ, ГЪРЦИЯ, КОСОВО, ЧЕРНА ГОРА, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РУМЪНИЯ, СЪРБИЯ, ТУРЦИЯ и гост-лектори от ИТАЛИЯ, КАТАЛУНИЯ (ИСПАНИЯ) и МОЛДОВА. Конференцията откри председателят на СЕМ Соня Момчилова с думите: „Вярвам, че срещата ни ще бъде ползотворна и ще ни даде отговори на много въпроси, пред които сме изправени и чието решение ще е от полза за хармонията и нормализирането на медийната среда, регулирането на която е все по-деликатна и сложна дейност“. Онлайн поздравление към форума отправи и Любош Куклиш, EPRA (European platform of regulatory authorities).

Историята, спецификите и дейността на българския регулатор представи г-жа Симона Велева, доктор по конституционно право, член на СЕМ. Всеки от участниците запозна накратко присъстващите с особеностите при конституирането, състава, финансирането, правомощията и предизвикателствата пред регулаторните органи в своите страни. Как работи наблюдаващият екип в СЕМ и спецификите на мониторинга представи Зорница Гюрова, директор на звеното за мониторинг в СЕМ.

В панела „Изкуственият интелект в регулацията – предимства и рискове“, модериран от д-р Габриела Наплатанова, член на СЕМ, се обсъдиха възможностите за противопоставяне на дезинформацията и езика на омразата с помощта на технологиите. Гост-лекторите Моника Рюис от каталунския регулатор и Дениз Гюлер от турския регулатор споделиха опит за работа с изкуствен интелект в подбора на информацията и мониторинга. Владимир Петков (CEO Identix) презентира възможностите на изкуствения интелект в борбата с езика на омразата, а специалистът по киберсигурност Ясен Танев постави акцент върху етичните аспекти. Заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов посочи пред медийните регулатори, че за използването на изкуствения интелект в борбата с дезинформацията е необходима активна държавна подкрепа и разработване на стратегия за неговото внедряване.

„Дезинформация и медийна грамотност – проблеми и решения“ е панелът, модериран от Пролет Велкова, член на СЕМ, в който се представиха проектите на БНТ - „МеГра“ (Надя Обретенова) и на БНР - Factcheck (Николай Петров), като възможност за противопоставяне на фалшивите новини от обществените медии. За противодействието на дезинформацията и опита в работата за повишаване на медийната грамотност разказаха в презентации и проф. Георге Плиос, член на гръцкия регулаторен орган, Йетон Мехмети от Косово и Емилия Яневска от Северна Македония.

В третия панел „Регионални особености на регулацията и съвременни предизвикателства“, моделиран от д-р Симона Велева, член на СЕМ, се разгледаха две особено важни теми. По първата „Предизвикателствата пред медийния регулатор в условията на военен конфликт в непосредствена близост до страната“ Орест Дабиджа, член на молдовския регулаторен орган, сподели опитът на страната. Гостът Франческо Ди Джорджи представи практиката на Италия по отношение на търговското слово за хазарт.  В резултат на въведената абсолютна забрана на рекламата на хазарт в страната, медийният регулатор е изправен пред решаване на редица казуси, като интерес предизвика съдебната практика по тях. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов информира за дейността на агенцията във връзка с хазарта, като акцентира върху доброто сътрудничество със СЕМ, довело до налагане на санкции за непозволена реклама на хазарт.

По време на форума участниците обмениха ценни мнения и опит и потвърдиха желанието си да работят за насърчаване и сближаване на връзките и сътрудничеството между страните от Балканския регион по темите и процесите, свързани с предизвикателствата пред медийната регулация, които динамиката на съвременните процеси определят. Участниците се обединиха около идеята да продължат сътрудничеството си и в бъдеще, като конференцията в София поставя началото на следващи, редовни срещи. Медийна платформа ще подпомага обмена на информация, сигнали и добри практики.

Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори
Конференция на балканските регулатори