Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Агенция БГНЕС ЕООД ЕИК 130591552
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Алабин № 56, ет. 5
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Алабин № 56, ет. 5
Органи на управление Управител - Славица Нешкова 
Едноличен собственик на капитала  Славица Нешкова 


BGNES (БГНЕС) BGNES (БГНЕС)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.05.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-133-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.bgnes.com/