Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Комодоре БГ ЕООД ЕИК 202062102
Държава България
Адрес на управление гр. София СО - район Триадица, ул. Славовица № 24Е, ап. офис1,
Органи на управление Управител - Весела Димитрова Барбукова
Едноличен собственик на капитала  Весела Димитрова Барбукова


БЪЛГАРЕ БЪЛГАРЕ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателно-информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.05.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-151-01
Вид на доставчика Търговски
Решения