Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД ЕИК 61466786
Държава Чехия
Телефон +35929808338
е-mail Dimitar.Noykov@hbo.bg
Адрес на управление Янковица 1037/49
Лице за контакт Димитър Нойков - прокурист Ейч Би Оу България ЕООД
Органи на управление Ондржей Зах и Роберт С. Сендер - изп. директори
Съдружници Ейч Би Оу Холдинг Унгария (HBO Holding Uzletviteli Tanacsado Csoport Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag) - едноличен собственик на капитала.
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри неограничен достъп на потребителите до аудио-визуални продукти (филми, сериали, програми), съдържащи се в каталог с посочени HBO заглавия срещу заплащане на определена цена на база месечен абонамент за месечен достъп до услугата. Избраните заглавия могат да бъдат гледани от потребителите по всяко време във всеки даден момент в рамките на денонощието и многократно в рамките на месечния период
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2011 г.

Видео по поръчка
Параметри HBO GO - висококачествена (HD) аудио-визуална медийна услуга по заявка, която се предоставя от доставчик на медийни услуги и се разпространява като допълнение към лицензираните канали и която включва съдържание и интерфейс
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.04.2013 г.

Cinemax Cinemax
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 12.03.2005 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Cinemax 2 Cinemax 2
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2005 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO HBO
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.04.2002 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO 2 Adria HBO 2 Adria
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.03.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO 3 Adria HBO 3 Adria
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.03.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения