Покана за доброволно изпълнение до "Информационен радио и телевизионен център - Мизия" ООД.

Начало » Актове на СЕМ » Покана за доброволно изпълнение до "Информационен радио и телевизионен център - Мизия" ООД.
12 Януари 2012 Покана за доброволно изпълнение до "Информационен радио и телевизионен център - Мизия" ООД.

pokana_IRTC-Mizia.pdf