Заявление за вписване на доставчик на нелинейна услуга