Контакти

Начало » Контакти

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810, 02/ 9708812
Факс: 02/ 9733769
E-mail: [email protected]
Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч.

Главен секретар
Емилия Станева

Специализирана администрация:

Директор на дирекция "Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност"
Доротея Петрова - тел: 02/9708837

Директор на дирекция "Мониторинг и анализи"
Зорница Гюрова - тел: 02/9708840

Директор „Обща администрация“:
Райна Радоева - тел: 02/9708825

Главен счетоводител „Обща администрация”:
Незабравка Николова - тел: 02/9708833

Лице за контакт по въпросите за достъпността на медийните услуги за хора с увредено зрение или слух:
Диляна Кирковска- тел: 02/9708841
E-mail: [email protected]

Деловодство:
Тел: 02/9708818

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

За въпроси и информация относно услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове:
E-mail: [email protected]


При жалби срещу предавания или програми попълнете тази форма.

След попълване на формата по-долу ще получите е-mail с линк за потвърждение на вашия сигнал.
Молим да го посетите, за да се счита подадения сигнал по електронен път за валиден и да бъде обработена от нашата администрация.

При неполучаване на e-mail, моля проверете Spam/Junk папките Ви.

СЕМ Ви уведомява, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат използвани за целите на проверката в рамките на закона. В случай на необходимост, същите ще бъдат предоставени на компетентните органи, съгласно Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Моля, запознайте се с Политиката на СЕМ за защита на личните данни тук.


Въведете кода от картинката