Кариери

Начало » Кариери

123
Конкурс за длъжност старши експерт - 31.01.2023 г. Oкончателни резултати
Конкурс за длъжност инспектор - 31.01.2023 г. Oкончателни резултати и класиране
Обява за длъжност главен специалист – организационни дейности - 31.01.2023 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор - 07.09.2022 г.
Конкурс за длъжност инспектор - 07.09.2022 г. Oкончателни резултати
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 04.06.2021 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 04.06.2021 г.
Конкурс за длъжност младши експерт - 04.06.2021 г.
Обява за длъжност старши специалист-деловодител, архивист - 24.02.2021 г.
Обява за длъжност специалист - IT - 02.02.2021 г.
Конкурс за длъжност инспектор - 01.02.2021 г. Oкончателни резултати и класиране
Конкурс за длъжност старши инспектор - 20.11.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 20.11.2020 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 20.11.2020 г.
Конкурс за длъжност счетоводител - 23.10.2020 г. Окончателни резултати 
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 04.06.2020 г. Окончателни резултати
Конкурс за длъжност главен експерт - 04.06.2020 г. окончателни резултати - 20.07.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 04.06.2020 г. Окончателни резултати
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 04.06.2020 г. окончателни резултати- 16.07.2020 г.
Конкурс за длъжност главен експерт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
123