Кариери

Начало » Кариери

pageBoxLeft123pageBoxRight
Конкурс за длъжност старши експерт - 20.11.2020 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 20.11.2020 г.
Конкурс за длъжност счетоводител - 23.10.2020 г. Окончателни резултати 
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност “старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. - 25.06.2020 г.
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност “старши експерт” – 1 щ. бр. - 25.06.2020 г.
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност “старши инспектор” – 2 щ.бр. - 25.06.2020 г.
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт” – 1 щ. бр. - 25.06.2020 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 04.06.2020 г. Окончателни резултати
Конкурс за длъжност главен експерт - 04.06.2020 г. окончателни резултати - 20.07.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 04.06.2020 г. Окончателни резултати
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 04.06.2020 г. окончателни резултати- 16.07.2020 г.
Конкурс за длъжност главен експерт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 21.06.2019 г.
Конкурс за длъжност главен счетоводител - 02.05.2019 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 04.04.2019 г.
Конкурс за длъжност юрисконсулт - 09.01.2019 г.
Конкурс за длъжност директор - 09.01.2019 г. на дирекция "Специализирана администрация - НЛРПР" 
pageBoxLeft123pageBoxRight