СЕМ

Начало » СЕМ

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: [email protected]
Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч.

Банкова сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ - ЦУ

При жалби срещу предавания или програми попълнете тази форма.

След попълване на формата по-долу ще получите е-mail с линк за потвърждение на вашия сигнал.
Молим да го посетите, за да се счита подаденият сигнал по електронен път за валидна и да бъде обработена от нашата администрация.

При неполучаване на e-mail, моля проверете Spam/Junk папките Ви.


Въведете кода от картинкатаСтруктура
Заседания на СЕМ
Новини и прессъобщения
Планове и отчети
Финансова информация
История
Събития