Проучвания

Начало » НАДЗОР » Проучвания

1pageBoxRight
Медийни предпочитания на аудиторията по време на предизборната кампания за Европейски парламент и за 50-то Народно събрание
Анализ на резултатите от проведеното национално проучване, представително за населението на страната на възраст 0-18 годишна възраст, относно обществените нагласи, оценка на потреблението на медийно съдържание и неговото въздействие върху децата
Медийни нагласи на аудиторията от Столична община по време на изборите за местна власт
Медийни предпочитания на аудиторията по време на предизборната кампания за 49-то Народно събрание
Медийни предпочитания на аудиторията по време на предизборната кампания за 48-то Народно събрание
Социологическо проучване за източниците на информация по темата за войната в Украйна
Предпочитани медии като източник на информация от аудиторията във връзка с изборите за Президент и за народни представители - ноември 2021
Mедийни предпочитания на българската аудитория в предизборните кампании за парламентарните избори на 4 април и на 11 юли 2021
1pageBoxRight