Обява за длъжност главен специалист – организационни дейности

Начало » Новини
31 Януари 2023
Обява за длъжност
Главен специалист – организационни дейности
Обща администрация
Отговорности:
 • Подпомага дейността на председателя и членовете на СЕМ.
 • Участва в осигуряването на информационната политика на Съвета за електронни медии и публичните изяви на неговите председател и членове.
 • Административно обслужване. Осъществява организирането и провеждането на пресконференции, официални и работни срещи.
 • Изготвя официални съобщения за дейността и от името на Съвета за електронни медии.
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: средно
 • Професионален опит – 2 години професионален
 • Професионална област – администратино обслужване
 • Добри комуникативни умения
 • Мотивация, инициативност и аналитично мислене
 • Умение за работа в екип и желание за обучение и развитие
 • Организиран, със системен подход в работата
 • Дигитална компетентност
Кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 107а от Кодекса на труда.

Минимална месечна заплата: 1100 лева - Трудови правоотношения


Моля изпращайте СV-та на имейл – [email protected]