Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съветът за електронни медии, като спазва Конституцията на Република България и се ръководи от интересите на обществото, има задължението да гарантира свободата на словото и правото на информация в една плуралистична медийна среда. При осъществяване на своята дейност, Съветът не е упражнявал цензура и няма да допусне намеса в съдържанието на предаванията на радио- и телевизионните оператори. Наред с това, СЕМ е призван да гарантира на слушателите и зрителите защита на личната им неприкосновеност, недопускане на предавания, които съдържат език на омраза, създават нетърпимост между гражданите, противоречат на добрите нрави, внушават национална, политическа, етническа, религиозна или расова нетърпимост.
Като отстоява тази позиция, Съветът за електронни медии се самосезира и още на 5 ноември 2008 г. проведе работна среща с представители на Съюза на българските национални електронни медии и инициира публична дискусия “Враждебната реч и езикът на омразата в електронните медии”.
Съветът за електронни медии е убеден, че проблемите, свързани с подбуждането към ненавист, основана на пол, религия, етнос или раса, както и тревожното засилване на словото на омразата в радио- и телевизионни предавания, могат да се решат единствено с общите усилия и добрата воля на операторите, регулаторните органи и неправителствените организации.
Убеден в необходимостта от по-активни обществени дебати, Съветът за електронни медии:
• Организира публична дискусия: “Враждебната реч и езикът на омразата в електронните медии” на 15 януари 2009 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на БТА, с участието на всички заинтересовани организации.
• Създава Експертен съвет като консултативен орган към СЕМ, в който ще покани за участие известни експерти от различни области на обществения живот.
Съветът за електронни медии, като независим специализиран орган, и в бъдеще ще упражнява надзорните си функции и ще прилага разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, особено по спазването на основните принципи на радио- и телевизионната дейност.