Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯСъветът за електронни медии представи свое становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), изработен в работна група в Министерството на културата на 16 юни 2008 година. Внесеният в Народното събрание от Министерския съвет нов законопроект, не е съгласуван със СЕМ по реда на чл. 58, ал. 3 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация.
В съответствие с правомощията на Съвета за електронни медии, посочени в разпоредбата на чл. 32, ал.2 от ЗРТ, изразяваме следната позиция:
Така предложеният законопроект не защитава обществения интерес, тъй като при цифровизацията се пренебрегва програмното съдържание за сметка на технически параметри и търговски условия.
Медийният плурализъм налага конкурсното начало при определянето на програми за разпространение от операторите на мултиплекси.
На следващо място, СЕМ смята, че в предложения законопроект на председателя на СЕМ са предоставени нови правомощия, които нарушават принципът на колегиалност, залегнал в чл. 36, т.1 от ЗРТ.
Надяваме се да ни бъде предоставена възможност да изразим подробно съображенията си преди приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, така както е предвидено в действащия ЗРТ.
Декларацията е приета на заседание на СЕМ на 16.09.2008 г.и.д.Председател на СЕМ
Мария Стефанова