Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ
Съветът за електронни медии е обезпокоен, че от три месеца, след проведената ротация на 28 ноември 2005 г., неговият състав не е обновен с един член от парламентарната и двама от президентската квота.
Всяко по-нататъшно забавяне на обновяването на Съвета може да затрудни осъществяването на неговите функции да регулира радио- и телевизионната дейност чрез издаването на лицензии и регистрации за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и чрез упражняването на надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазване на Закона за радиото и телевизията.
Декларацията е приета на редовно заседание на СЕМ на 27 февруари 2006 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ:

РАЙЧО РАЙКОВ