Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Съветът за електронни медии е обезпокоен от създаденото напрежение в медийния сектор и противопоставянето на обществените и търговските оператори, което произтича от измененията на чл.86 от Закона за радиото и телевизията, приети с §79 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2006 г., обнародвани в ДВ, бр.105 от 29.12.2005г.
Бихме искали да отбележим, че невземането на становища на Съвета за електронни медии, съгласно чл.32, ал.1, т.4 от ЗРТ се превърна в устойчива практика.
Съветът за електронни медии настоява за законодателни действия за възстановяване на предходния вариант на текста на чл.86 от ЗРТ, които да предотвратят проблеми, свързани с конкуренцията, преди партньорската проверка на Европейската комисия през април тази година.
Декларацията е приета на редовно заседание на СЕМ на 16 януари 2006 г.