Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ


Съветът за електронни медии с безпокойство констатира, че излъчването на предаването “Big Brother” на оператора “Нова телевизия – Първи частен канал” ЕАД, разпространяващ програмата си с национален обхват, създава предпоставки за нарушаването на основополагащи принципи на телевизионната дейност. Сред тях са защитата на личната неприкосновеност, недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите, недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, закрила на малолетните и непълнолетните, съхраняване на чистотата на българския език.
Като зачита организационната, програмната, технологичната и финансовата независимост на медията, прогласена в Конституцията на Република България, Съветът за електронни медии препоръчва на “Нова телевизия – Първи частен канал” ЕАД излъчването на предаването да се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и чл.7 от Европейската конвенция за трансгранична телевизия.
Съветът за електронни медии информира Комисията за регулиране на съобщенията, че операторът “Нова телевизия – Първи частен канал” ЕАД излъчва по кабелен път reality show “Big Brother” без да е получил необходимата по закон регистрация.
Съветът за електронни медии изявява своята решимост да предприеме всички необходими законови мерки, гарантиращи спазването на конституционните и медийни принципи на телевизионната дейност, след сравнителен анализ на практиката в други държави, подписали Европейската конвенция за трансгранична телевизия.


Декларацията е приета на редовно заседание на СЕМ на 08 ноември 2004 г.