Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Д Е К Л А Р А Ц И ЯСъветът за електронни медии приветства създаването на неправителствената организация Съвет на националните медии. Появата на нов елемент в структурата на медийната саморегулация в България се приема със сериозни очаквания от регулаторния орган. Надеждите ни са насочени към въвеждането на професионални стандарти – стимул за развитието на свободни, независими и плуралистични медии в България. СЕМ изявява готовност за активно сътрудничество с неправителствената организация в създаването на адекватни условия за упражняването на журналистическата професия. СЕМ ще продължи да съдейства на професионалната гилдия да бъдат въведени принципни положения и способи на усъвършенстване на медийната практика, като сподели отговорността си с гражданското общество в служба на обществените потребности. Съветът за електронни медии изразява убеденост, че пред прага на приемането ни в Европейския съюз, с общи усилия ще бъде постигната нужната синхронизация на регулаторните и саморегулаторните механизми на медийна политика в България.

Настоящата декларация е приета на 25.10.2004 г. на основание чл.32, ал.2, във връзка с чл.36, т.4 от Закона за радиото и телевизията.