Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ


Във връзка с неизяснените обстоятелства относно сключените от Генералния директор на БНТ два договора за търговско представителство, свързани с продажбата на рекламното време на телевизията и сигналите за принуда спрямо г-н Гоцев при подписването на единия от тях, което разбуни общественото мнение, на 05.02.2004 г. Съветът за електронни медии проведе среща с Генералния директор и Управителния съвет на БНТ.
На Съвета беше предоставен сключения договор за търговско представителство с “Видео интернешънъл - България” ООД. Г-н Кирил Гоцев съобщи на Съвета, че е подписал аналогичен договор с “Пиеро 97” АД. Копие от този договор не беше показано, тъй като според Генералния директор, същият е бил подписан принудително и в един екземпляр.
Съветът за електронни медии се обръща към компетентните органи – Главна прокуратура, Сметна палата и Агенция за държавен вътрешен финансов контрол да извършат необходимите действия, в рамките на тяхната компетентност, за изясняване на всички факти, свързани със сключването и действието на посочените договори.
СЕМ от своя страна ще анализира всички факти в рамките на своите правомощия по Закона за радиото и телевизията.


Приета на заседание на СЕМ, проведено на 06.02.2004 г.