Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

На свое заседание днес, 17 ноември 2003г. Съветът за електронни медии ревизира едно изключително важно и отговорно решение. Като специално подчерта, че не става въпрос за цялостна отмяна на решение № 15 -00 -59 от 06.11.2003г.. за заличаване на регистрацията на “Юниън телевижън” АД за груби системни нарушения на принципите за радио-телевизионна дейност. Съветът отмени само допуснатото предварително изпълнение на това свое решение. По този начин СЕМ потвърди многократно заявяваното убеждение, че единствен съдът може да прецени неговата законосъобразност.

Съветът за електронни медии отново заявява готовността си активно да участва в така необходимата обществена дискусия за границите на свободата на словото и журналистическата отговорност.

СЕМ констатира, че след като приложи текстовете на закона за радиото и телевизията, според който операторът единствен носи отговорността за създаваните и разпространяваните от него програми, се създаде ситуация, при която операторът понесе последствията от наказателните мерки, но същите нарушения продължават в програмите на други телевизионни оператори.

СЕМ е обезпокоен от оформилата се напоследък тенденция за излъчване на предавания, внушаващи нетолерантност, като същевременно е уверен, че нейното прекъсване изисква взаимодействие между законодателство, регулация и саморегулация в медийната сфера.

Съветът за електронни медии отново напомня на радио и телевизионните оператори, да спазват основните принципи и норми, заложени в текстовете на ЗРТ и ги призовава да се включат в започналата обществено дискусия в интерес на етническата и религиозната толерантност и демократичните ценности в Република България.