Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

На свое извънредно заседание днес – 6 ноември 2003 година СЕМ взе решение за заличаване на регистрацията на оператора Юниън телевижън АД, който създава и разпространява програма “Ден” за системни нарушения на принципите за осъществяване на радио-телевизионна дейност, съдържащи се в чл.10 ал.1 т.5 и т.6 от ЗРТ и във връзка с чл.17 ал.2 от ЗРТ, според който радио и телевизионните оператори носят отговорност за разпространяваните от тях програми и не следва да допускат създаването и разпространяването на програми “внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост”.

СЕМ преценява, че една от основните задачи на българските електронни медии е да защитават обществения интерес и да съдействат за съхраняването на етническия и гражданския мир в РБ, която е пример на фона на етническите конфликти на Балканите.

СЕМ приканва всички оператори, създаващи и разпространяващи радио и телевизионни програми стриктно да спазват основните принципи и норми, заложени в ЗРТ в интерес на етническата и религиозната толерантност и демократичните ценности в Република България.