Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Официално публикуваната съвместна експертиза на СЕ и ЕК по проекта за нов медиен закон, показва, освен че текстът в този вид няма качества да бъде обсъждан от НС, и че цялостното му преработване в съответствие с нуждите на радио- и телевизионната среда и ревизираното европейско медийно законодателство, оттук нататък може да се осъществи само от ЕКСПЕРТНА ГРУПА с широка представителност. СЕМ предлага спешното й формиране, тъй като е убеден както в нуждата от нов закон, така и в наличието на български експертен потенциал, способен да го създаде. Доказателство за последното са множеството коментари, направени от професионалната общност, които не само съвпаднаха с тези на европейските експерти, но и в редица отношения са по-детайлни и по-ефективни. В тази връзка напомняме само нашето становище по законопроекта, прието на 13.02.2003 година, защото ни се струва, че вътрешния експертен дебат имаше необосновано слаба акустика:

“Радио- и телевизионната среда в България се нуждае от нов закон, който да отразява устойчивото развитие на електронните медии и да е в съответствие с европейското медийно законодателство. Предложеният текст не само не решава, а допълнително задълбочава проблемите, свързани със следните основополагащи принципи:

Ограничаване на държавната намеса в развитието на електронните медии;
Равнопоставеност на операторите като стопански субекти и гарантиране на принципите на пазарната икономика;
Гарантиране на независимостта както на регулационния орган, така и на националните обществени медии в устройствено, финансово и програмно отношение и разделяне на програмирането от административното управление на медиите;
Развитие на радио- и телевизионната среда в съответствие със Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност;
Насърчаване на производството на български програми с участието на независими продуценти;
Въвеждане на новите европейски стандарти, отнасящи се до предстоящата ревизия на общностното право, която ще либерализира рекламата, телепазара и спонсорството, грижата за подрастващите и правото на отговор;
Съобразяване с бъдещото развитие на електронните медии в условията на цифровизация.”
Междувременно, за да се възстанови процеса на лицензиране и медийната регулация да започне да излиза от кризата, проточилата се повече от година, СЕМ отново призовава максимално бързо да бъде приета от Народното събрание Стратегията за радио и телевизионна дейност, както и да се утвърди от Министерския съвет тарифата за такси, събирани от операторите.

София, 14.07.2003 г.