Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Повод за настоящата декларация са публичните изявления през последната седмица на Председателя на комисията по медиите в Народното събрание г-жа Милена Милотинова, че напрежението в медийния сектор и по-точно нерешаването проблема с лицензирането на около 40 регионални електронни медии се дължи на факта, че все още няма нов Закон за радио и телевизия.

Съветът за електронни медии категорично възразява срещу подобна подмяна на фактите и опит за въвеждане в заблуда на обществото.

Проблемът на тези действащи радио- и телевизионни оператори продължава да не е решен, защото процесът на лицензиране бе спрян до приемането на Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност. Стратегията бе изготвена от СЕМ и КРС и внесена в Народното събрание през месец ноември 2002 година.

Изход от създалата се ситуация е бързото приемане на Стратегията от Народното събрание. Още един факт който доказва, че решение на проблемите в медийния сектор не се търси в рамките на сега действащия ЗРТ е все още неприетата от Министерския съвет на РБ депозираната от СЕМ проекто-тарифа по чл.102 ал. (2) от ЗРТ за събиране на лицензионни, регистрационни и други такси в полза на държавния бюджет. Липсата на тази тарифа не само ощетява бюджета на държавата с големи суми, но и делегитимира целия медиен сектор и принуждава всички радио- и телевизионни оператори да работят в зоната на сивата икономиката.