Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

В последните няколко месеца Съветът за електронни медии констатира, че зачестяват случаите, в които някои телевизионни оператори грубо погазват разпоредбите на член 10 от Закона за радиото и телевизията, който определя принципите за работа на радио- и телевизионните оператори. Определени предавания нарушават личната неприкосновеност на български граждани или накърняват доброто име, уронват честта или репутацията им. Подобен тип предавания нарушават разпоредбата на точка 9 от член 10 на Закона за радиото и телевизията, когато самоцелно езикът се омърсява с вулгаризми, цинизми и непристойни изрази. Съветът за електронни медии напомня на всички радио- и телевизионни оператори, работещи на територията на страната, че са длъжни да спазват разпоредбите, както на Закона за радиото и телевизията, така и на българското и европейското медийно законодателство.

В противен случай Съветът за електронни медии по-често ще прилага законните си административнонаказващи правомощия, което определено не стимулира процеса на саморегулация, каквато е тенденцията в повечето страни от Европа.