Позиция

Начало » Актове на СЕМ » Позиция
02 Март 2020
Съветът за електронни медии следи внимателно отразяването в радио- и телевизионните програми на актуалната ситуация относно разпространението на вируса COVID 19.
Съветът се обръща към доставчиците на медийни услуги с призив отговорно, своевременно и точно да информират гражданите, като избягват сензационност при представяне на информацията, и не разпространяват непроверени факти.
Регулаторът наблюдава, че наред с обективната и институционална информация, в обществото се разпространяват и множество фалшиви новини във връзка с новия коронавирус.
Съветът призовава доставчиците на медийни услуги да спазват високите професионални стандарти и етични норми, като:
• търсят компетентните държавни институции и предоставят ефир за официалната и достоверна информация за ситуацията в страната и в чужбина;
• предоставят точна и проверена информация, без изопачаване на фактите, без разпространението на невярна информация или слухове, без придаването на излишна сензационност на събитията, без подвеждане на обществото, с ясно посочване на източниците на информация
• зачитат личната неприкосновеност на гражданите, доколкото темата за коронавирус има пряко отношение към живота на човека и неговото здравно състояние;
• обръщат особено внимание при отразяване на случаи с деца.
СЕМ вярва, че ролята на медиите в критични и сложни ситуации е да допринася за информираността на гражданите за опазване на общественото здраве и спокойствие.