Съобщение за поверителност на личните данни

Начало » Актове на СЕМ » Съобщение за поверителност на личните данни
06 Юли 2022 на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Изтегли файла