Доклад за осъществен надзор за спазване разпоредбата на чл. 75, ал. 10 на Закона за радиото и телевизията (силата на звука на рекламите)

Начало » НАДЗОР » Доклад за осъществен надзор за спазване разпоредбата на чл. 75, ал. 10 на Закона за радиото и телевизията (силата на звука на рекламите)
08 Август 2017

Изтегли файла