Наказателно постановление № 10-53 от 16 юли 2013 г.

Начало » НАДЗОР » Наказателно постановление № 10-53 от 16 юли 2013 г.
24 Септември 2013 С 4 (четири) гласа “за”: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Мария Стоянова, София Владимирова  и 1 (един) глас “въздържал се”: Георги Лозанов 
СЕМ възлага на председателя да издаде наказателно постановление.

Допълнителни документи
NP_RD-10-53_16.07.2013.pdf