Наказателно постановление № 10-61 от 17 септември 2013 г.

Начало » НАДЗОР » Наказателно постановление № 10-61 от 17 септември 2013 г.
24 Октомври 2013 С 4 (четири) гласа “за”: Анна Хаджиева, Георги Лозанов, Иво Атанасов, Мария Стоянова, (отсъства: Анюта Асенова)
СЕМ възлага на председателя да издаде наказателно постановление.

Допълнителни документи
NP _RD-10-61_17.09.2013_Izgrev 99_125v-2.pdf