Профил на купувача

Профил на купувача

Начало » Профил на купувача

1
Обществена поръчка за охрана на административна сграда - 09.10.2018 г. Срок за подаване на документите 09 ноември 2018 г. 17:00
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг - 20.11.2017 г.
Обществена поръчка за охрана на административна сграда - 10.03.2017 г.
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг - 14.11.2016 г.
Обществена поръчка за охрана на обект - 24.11.2015 г.
Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво - 24.11.2015 г.
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг - 24.11.2015 г.
Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача - 09.06.2015 г.
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг - 30.09.2014 г.
Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво - 30.09.2014 г.
Обществена поръчка за охрана на обект - 25.09.2014 г.
Обществена поръчка - 03.12.2013 г. с предмет: доставка на бензин А95 чрез карти за безналично плащане за 14 броя автомобили.
Обществена поръчка - 20.11.2013 г. с предмет: поддържане, обслужване и оптимизиране на Интегрираната система за мониторинг
1