Актове за публично обсъждане

Актове за публично обсъждане

Начало » Актове на СЕМ » Актове за публично обсъждане

1
Обществено обсъждане на проект на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
Методически указания във връзка със забранeните скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение
Проект на критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга с общ/политематичен/ профил.
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.
Обществено обсъждане на списъка на събитията с важно обществено значение
Методически указания
Проект на становище за начина на прилагане на § 37а от ПЗР на ЗРТ.
Проект на Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.
Проект на Списък на събития с важно обществено значение.
1