Медийна грамотност (секцията се изгражда)

Начало » Медийна грамотност (секцията се изгражда)

Какво е медийна грамотност?


Медийната грамотност се отнася до уменията, знанията и разбирането, които ни позволяват да използваме медиите ефективно и безопасно.

Смартфоните, таблетите и телевизорите с възможност за връзка с интернет все повече са част от ежедневието ни и оказват влияние върху изборите, които правим. Следователно, компетентността ни в работата с медиите е от толкова голямо значение, колкото четенето и писането.
Медийната грамотност ни позволява да разбираме медиите, да ги използваме разумно и да оценяваме рисковете.Съветът за електронни медии в усилията си да подпомага медийната грамотност на потребителите на медийни услуги, обръща внимание върху тенденцията за използване на различни дезинформационни наративи за предстоящите европейски и парламентарни избори. Във връзка с това гражданите могат да получат повече информация на специализирания портал на Европейската комисия, на сайта на Българо-румънската обсерватория за дигитални медии, както и на сайта на Европейската дигитална медийна обсерватория.


Специализирания портал
на Европейската комисия
Българо-румънската
обсерватория за дигитални медии
Европейската дигитална
медийна обсерватория


 
 


Комуникационна кампания за по-добра осведоменост за дезинформация във връзка с изборите за Европейски парламент


Европейската комисията предприе поредица от действия за повишаване на осведомеността относно рисковете от дезинформация, манипулиране на информация и външна намеса в изборите за Европейски парламент.
Комисията заедно с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), от която Съветът за електронни медии е част, стартира съвместна комуникационна кампания за информиране на гражданите относно свързаните рискове, насърчаване на критичното мислене и предоставяне на практически съвети за идентифицирането и ограничаването на дезинформацията.
Изработен е видеоклип на български и на другите официални езици в Европейския съюз, който ще бъде излъчван във всички държави членки.

Повече информация относно медийната грамотност (документи и инициативи):


 Европейска комисия
БНР Фактчек
МеГра БНТ