Медийна грамотност (under construction)

Начало » Медийна грамотност (under construction)

Какво е медийна грамотност?


Медийната грамотност се отнася до уменията, знанията и разбирането, които ни позволяват да използваме медиите ефективно и безопасно.
Като потребители се нуждаем от задълбочени умения, за да можем да получаваме достъп до информация, да я използваме, да я оценяваме критично, както и да създаваме медийно съдържание по отговорен и безопасен начин.
Какво правят различните приложения с моите данни? Имам ли право просто да споделям снимки, които съм направил на приятелите си във Facebook и Instagram? Моят смарт телевизор играе ли „Big Brother“ с мен?
Смартфоните, таблетите и телевизорите с възможност за връзка с интернет все повече са част от ежедневието ни и оказват влияние върху изборите, които правим. Следователно, компетентността ни в работата с медиите е от толкова голямо значение, колкото четенето и писането.
Медийната грамотност ни позволява да разбираме медиите, да ги използваме разумно и да оценяваме рисковете.

Повече информация относно медийната грамотност (документи и инициативи)


 Европейска комисия
БНР Фактчек
МеГра БНТ