Заявление за участие в процедура по чл. 116е от Закона за радиото и телевизията